privacy

Privacy verklaring
Als u ons bezoekt via onze website, per telefoon, e-mail, of in persoon contact met ons heeft, dan kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect.
Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling
Persoonsgegevens die wij via e-mail of via bankafschriften ontvangen worden alleen voor onze administratie gebruikt. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Foto’s op de website
Op deze website staan foto’s van mensen die herkenbaar zijn. We vragen ieder persoon die we fotograferen of hij of zij bezwaar heeft tegen het nemen van een herkenbare foto en eventuele plaatsing daarvan op deze Site.

Experi-box heeft alle rechten van de foto’s die op de website staan.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om de Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

@2019 Experi-box.org. All Rights reserved.