We willen praktische lessen met experimenten ontwikkelen voor scholen in ontwikkelingslanden. Dit doen we door vooral voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie (science) lesmateriaal te maken en die daar in de dagelijkse onderwijspraktijk te brengen. Training van docenten is hierbij heel belangrijk.

De stichting is niet opgericht om winst te maken. We zijn geïnspireerd door de volgende uitspraak van Nelson Mandela:

Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.

Officieel luidt onze doelstelling:

Het bevorderen van onderzoek naar en ontwikkelen van practica voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie (science) in Uganda en andere landen in Afrika en Zuidoost-Azië.