Een Experi-box is een houten doos met eenvoudige spullen voor ruim honderd experimenten op het gebied van evenwicht, temperatuur, destillatie, licht, lucht, geluid, elektriciteit enzovoort. Met een Experi-box kunnen docenten het onderwijs praktischer en toegankelijker maken. Twee keer per jaar gaat Edward naar Oeganda om een groot aantal scholen te bezoeken en de science-docenten te trainen. Na de training krijgen de scholen Experi-boxen met Engelstalige handleidingen, zodat de leerlingen kunnen experimenteren tijdens de lessen.