Experi-cards zeer succesvol in Uganda

Voor basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen hebben we iets nieuws ontwikkeld: Experi-cards. De experimenten op deze kaarten zijn allemaal makkelijk uit te voeren met eenvoudige spullen.

Experi-cards zijn kaarten op A6-formaat met aan de ene kant een tekening van een experiment en aan de andere kant instructies om dit experiment uit te voeren. Ieder experiment bevat drie onderdelen: ‘What you need’, ‘What to do’ en ‘What and why?’

Tijdens de laatste reis naar Uganda hebben we ervaren dat de Experi-cards goed werken in de praktijk. Op de lerarenopleidingen konden de docenten in opleiding zelfstandig de proeven uitvoeren, en ook in de klassen konden de leerlingen in groepjes zelfstandig aan de slag. Een keer zelfs in een heus circulatiepracticum met meer dan vijftig leerlingen!

We hebben de deelnemende scholen om feedback gevraagd, zodat we een tweede versie kunnen maken met suggesties uit Uganda. Het is de bedoeling dat ze in de toekomst zelf aan de gang gaan met een derde versie.